Felállítás hatvan után


Az utóbbi évek során szépen rendbe hozott temetőben azonban hiába keresnénk a sír helyét, amelyet sem emlékmű, sem más felszíni sírjel nem jelöl.

felállítás hatvan után

Azt gondolhatnánk, hogy az eltelt, lassan hét évtized során a sírhely esetleg felszámolásra került, erre vonatkozó utalást azonban a helytörténeti irodalomban nem találunk. Több kollégával és hatvani lakossal beszéltem az elmúlt hónapokban, de a felvetésekre megnyugtató választ egyelőre nem találtunk.

Kiindulópont: Doktay Gyula levele A bombatámadás után a halottakat az állomáshoz vezető úton helyezték felállítás hatvan után, ahol a hozzátartozók próbálták azonosítani a több esetben felismerhetetlen holttesteket.

felállítás hatvan után

A temetésre szeptember án került sor, az ó- és az újhatvani temetőben; a két gyászszertartást egy időben, délután 3 órakor kezdték meg. Mint számtalan várostörténeti témában, ismét a helyi múzeum megalapítója, Doktay Gyula jelenti az elsődleges támpontot, aki Páratlan forrásértékkel bíró hagyatéka tartalmaz egy huszonöt évvel később, ben kelt levél-fogalmazványt, amelynek tisztázott változatát valószínűleg el is küldte Csik József hatvani prépost-plébános részére.

Íme: Kedves Jóskám!

felállítás hatvan után

Távol minden politikai és vallási vonatkozástól szíves tudomásodra adom, hogy amikor Te még nem voltál hatvani prépost-plébános, Negyedszázada ennek, s idáig jeltelen sírban nyugosznak azok a magyar testvéreink, kik legdrágábbat, az életük adták a felállítás hatvan után. A megholtak életét visszaadni nem tudjuk, de úgy gondolom — gondoljuk, hogy hálánk lerovásaként illő lenne egy tölgyfa kereszttel emléket állítani Nekik a r[ómai] k[atolikus] temetőben, ahol már negyedszázada porladnak.

181127halalos hatvan

Szép lenne, ha Hatvan város Tanácsa jegyzőkönyvben megörökíteni a bombatámadás vértanúinak neveit. Arra kérnénk Téged, mint vastag pénisz fórum lelkiek leghivatottabb vezérét, hogy karöltve a Városi Tanáccsal egy ácsolt fakeresztfával és neveik feljegyzésével örökítsétek meg vértanúink áldozatos emlékét.

reggeli erekció és potencia omnadren merevedés

Őszinte tisztelő szeretettel: Doktay Gyula, a hatvani múzeum vezetője, mint a hatvani lakosság szószólója. Doktay nemcsak a bombázás időszakában, hanem a későbbi évtizedek során is Hatvanban élt, vagyis a sírhely közötti esetleges felszámolásáról tudott volna.

A tömegsír helye ekkor még pontosan meghatározható volt.

pénisz mosómedve csont hogyan lehet otthon növelni a péniszet kézzel

Felszíni sírjel nem volt elhelyezve. Doktay kezdeményezése vélhetőleg nem járt sikerrel, hiszen sem keresztet, sem más emlékjelet nem állítottak fel, ennek megtörténtéről biztosan tudnánk.

A bombázás emléke sajátos helyet töltött Hatvan előtti életében, hiszen nem tartozott a tabutémák közé, azonban a mostani időszakhoz hasonló megemlékezéseket nem nagyon tartottak, így a tömegsír kegyhellyé alakítása nem került napirendre.

A helyi ellenreformáció összességében mégis eredményes volt, hiszen évszázadokon át nem alakult ki protestáns közösség Hatvanban. Közel száz évvel Grassalkovich halála után, től a város ismét fejlődésnek indult. Újabb letelepedők érkeztek, akiket a vasút fejlődése, az új földesurak nagyméretű gazdálkodása, a cukorgyár és a gőzmalom felállítása és üzembe helyezése vonzott ide.

A tisztánlátás végett két alapvető kérdésre szükséges választ találnunk: a temetőn belül hol valószínűsíthető a sírhely elhelyezkedése, illetve mi történt után… ha ugyan történt egyáltalán valami.